Je nejvyšší čas se rozhodnout, kam po střední škole

Studenty posledních ročníků středních škol čeká v letošním roce maturitní zkouška. Než však přistoupí před maturitní komisi, musí se rozhodnout, zda se po absolvování střední školy zapojí do pracovního procesu, nebo si prodlouží studentská léta na některé z vysokých nebo vyšších odborných škol.
Nabídka studijních oborů je každoročně široká, kapacita studentů je však omezená. Z toho důvodu je nutno splnit požadavky přijímacích řízení a teprve pak se radovat z toho, že jsme si pro dalších pár let zajistili status studenta.
Většina státních vysokých škol má pevně daný termín přijímání přihlášek k nabízeným studijním oborům. Je to zpravidla 28. 2. daného kalendářního roku. Pozdější příjem přihlášek záleží na konkrétní škole a měla by o tom uchazeče informovat na svých internetových stránkách. Školy si tak mohou lhůtu pro podání přihlášek prodloužit a vyjdou tím vstříc studentům, kteří se kupříkladu nedostanou na prvně zvolenou vysokou školu. Některé školy tak mají termíny až do konce června i déle. Fakulta strojní Vysoké školy báňské, technické univerzity v Ostravě má kupříkladu poslední termín přijetí přihlášek ke studiu až 14. září 2018. Fakulta stavební téže školy pak přijímá přihlášky do 10. září.
kousání pastelky
Včasné podání přihlášky nám však jistotu studia nezajistí. Směrodatným bývá většinou test nebo přijímací zkouška. Zde si školy také samy stanovují podmínky, za kterých své studenty přijmou. Někde jsou to ústní zkoušky, na umělecké školy pak talentové či praktické zkoušky, nejčastěji se však jedná o testy. Národní srovnávací zkoušky nebo testy všeobecných studijních předpokladů bývají nejčastějšími formami přijímaček na našich vysokých školách.
lidé na promoci
Teprve po úspěšném složení přijímací zkoušky a obdržení rozhodnutí o přijetí je důvod k radosti. Někdy se také stává, že přijímací zkoušku uchazeč zvládne, ale pro velký zájem a počet uchazečů před ním, není ke studiu přijat. Může podat opravný prostředek, který je v rozhodnutí uveden a doufat, že tentokráte to vyjde.
Pro studenty, kteří se ke studiu pro následující školní rok nedostali, připravuje spousta vysokých škol takzvané přípravné ročníky. V nich se po dobu školního roku připravují na studium na této škole a také na přijímací zkoušky. I toto může být cesta, jak se dostat ke svému vysněnému cíli.