Krajina se rozprostírá v okolí řeky Berounky a kromě hradu Křivoklát si nenechte ujít i další jak přírodní, tak kulturní zajímavosti. Celá CHKO je zapsaná mezi rezervace UNESCO.
Při vašich výpravách vnímejte kolem sebe přirozenou vegetaci s ohroženými druhy rostlin. Ale nezapomeňte si užívat krásné výhledy do krajiny.
Naleznete tu více než 1800 druhů rostlin, 52 druhů dřevin a kolem 120 druhů ptáků. Mnoho ze zde žijících živočichů a rostoucích rostlin je zařazen do červených seznamů vzácných a ohrožených druhů. Jmenujme čápa černého a vzácného výra velkého.
slunce v lese
Téměř dvě třetiny rozlohy pokrývají smíšené a listnaté lesy. Na skalnatých vrcholech naleznete zakrslé doubravy a skalní stepi se suchomilnou vegetací. V nejnižších polohách rostou dubohabrové háje, ve vyšších polohách bučiny a různé typy doubrav.
Strmé svahy jsou porostlé druhově pestrými suťovými lesy s hojným výskytem tisu červeného. Zde narazíte i na hojně rozšířené plazy a obojživelníky.
Typickou rostlinou rostoucí na jaře je kyčelnice devítilistá.
Navštivte známé hrady a zříceniny. Například Karlštějn, Točník, Žebrák nebo Nižbor. Kousek od hradu Křivoklát stojí zajímavý barokní kostel sv. Jakuba. Asi čtyři kilometry odtud jsou Nezabudické skály, kde nalezlo domov 7 druhů plazů z našich 9, rostou tu teplomilné rostliny a narazit tu můžete na výra velkého.
Přibližně ve stejné vzdálenosti od hradu byla postavena rozhledna Velká Buková. Po vystoupání 74 schodů budete ohromeni shlížet na údolí Berounky, Brdy, Křivoklátsko, Rokycanskou pahorkatinu, přírodní rezervaci Týřov, nebo na Džbán.
Jen o kilometr dál stojí Nezabudický mlýn z roku 1720, který se nesmazatelně zapsal do povídek Oty Pavla v knize Smrt krásných srnců.
Jestli stále váháte, , navštivte přírodní památku Vraní skála u Zdic, kterou tvoří okolo 20 metrů vysoký skalní blok, který vznikl díky erozím. Vraní skála je tvořená komplexem buližníků a nachází se asi 5 km od obce Zdice. Je jednou z oblíbených lezeckých stěn.
žlutý ptáček
Pro většinu buližníkových skalek jsou charakteristické vysoké mělké převisy a úzké vertikální komíny, které se směrem do masivu zavírají. Takové komíny tu jsou dva. První leží na skále Podivín. Je 6 metrů vysoký a zasahuje jeskyňovitým výklenkem až 3 m do masivu. Druhým je Vraní komín a vede jím jedna z nejstarších horolezeckých cest.
Skryjská jezírka
Leží nedaleko obce Skryje. Jsou dvě a leží od sebe jen několik metrů. Jedná se o chráněnou přírodní památku. Vznikly za skalní průrvou na Zbirožském potoce a společně se skalami tvoří malebné zákoutí. Skalní stěny a prahy jsou sopečného původu.
Horní jezírko leží pod Skryjským vodopádem a je částečně sevřeno mezi skalami. Dolní leží mezi stromy. Můžete tu narazit na ledňáčka, raka a vydru.
Tak co, už jste se rozhodli, že navštívíte tuto oblast? Je tu nádherně a při návratu domů se budete těšit, jak příště prozkoumáte další část.

3.0
01
green-ink This entry was posted in. Dovolená Kam za odpočinkem i turistikou.