My k zákazníkovi a zákazník k nám

Od počátku obchodování byl tento systém založený na komunikaci, avšak s během času se komunikace kamsi vytratila a zbyla jen jakási pochybná forma nátlaku, kterou se snažíme všechny kolem donutit koupit to, co produkujeme, nakoupit toho velké množství, kupovat to často, a ještě ideálně co nejdelší dobu.
Tak se stalo, že si zákazníci sice mohli vybrat, avšak všechno bylo stejné a za podobnou cenu, a tak většinou volili to nejlevnější.
dopravní značka

Pak však někoho napadlo zeptat se na názor

To je skoro průlomový okamžik obchodování. Řídit se podle toho co chce zákazník, a ne podle toho, co si myslíme, že by zákazník chtít měl. Vytvářelo se první dotazování a reakce na hodnocení kvality až jsme to dotáhli do dnešních dnů, kdy na tom stojí většina průmyslu.
kdo jak co kde když proč

Pak ale bylo dotazování moc

Každý je rád, pokud se ho zeptáte na názor, ale je-li to na ulici, když někam pospíchá a vy se ho ptáte na spokojenost s něčím, nad čím právě vůbec nechce přemýšlet, vyptáváte se ho půl hodiny anebo mu voláte v kteroukoli denní hodinu se slovy, krátký monitorovaný hovor, který se nakonec zvrhne v dlouhé minut odpovídání na otázky, pak bude spotřebitel rozhodně znechucen a komunikovat se mu nebude chtít.

Pravidla dotazování

–          Nevtíravě – když vás někdo odmítne, ustupte a nechte ho jít, hlavně si nebudujte špatný dojem v široké veřejnosti.
–          Krátce – hodně lidí je ochotno odpovědět na otázku, na dvě, ale deset už je pro ně nesnesitelně mnoho a raději típnou telefon.
–          Co slíbím, to dodržím – nepoužívejte neurčité výrazy, jako je chvíle, nebo okamžik. Víte, jak dlouho dotazník trvá, tak to vyjádřete v minutách a řekněte na začátku počet otázek.
–          Skupina – pokud se zaměřujete na nějakou skupinu, měla by otázka, jestli do ní daný člověk spadá být jako první.
–          Konkrétní dotazy – jednoduché otázky, jednoduché odpovědi.
barevné otazníky

Problémy

Lidé jsou už od začátku špatně naladěni, když jim volá neznámé číslo s nabídkou, nebo „krátkým monitorovaným dotazníkem“.
Složité otázky, na které je třeba komplexní odpověď navíc se znalostí dané problematiky, nejsou určené pro běžnou veřejnost.
Ti, co se dotazují, jsou z neustálého odmítání tak zničení, že jsou sami nepříjemní, a to by se stávat nemělo, takový systém by měl být změněn.
Vědomí toho, že i když vám dají odpovědi, tak se nic nezmění, buduje v lidech neuvěřitelnou studnici neochoty.