Categories
Výrobky

Upravte si vodu ke koupání jednoduše a zdravě


Ačkoliv se nám mnohdy zdá voda skutečně čistá, není možné ji většinou používat bez patřičné úpravy. Spolehlivý a léty osvědčený prostředek je chlornan sodný. Jistě se každý z nás setkal s jeho specifickou vůní (nebo pachem), který doprovází všechna veřejná koupaliště. Přidává se nejen do vody, ve které smáčíme svá těla, ale i do té, kterou přímo konzumujeme.

míč

  • Pro úpravu našich zahradních nebo domácích koupacích zařízení je na trhu k dispozici chlornan sodný , který je dodáván ve formě koncentrovaného roztoku.
    • Koncentrace se pohybuje od dvanácti do čtrnácti procent.

Manipulace s ním je při ošetřování vody velice jednoduchá. Stačí naředit dostatečnou dávku a pak aplikovat do bazénové vody.

  • Před samotným ošetřením je ale nutné znát některé parametry.
  • Tím nejdůležitějším je pH.
  • Tato hodnota by se měla pohybovat v intervalu od 6,8 do 7,2.

Přípravek pro trvalou údržbu bazénu

Produkt, kterým je roztok chlornanu sodného, se vyznačuje vysokou čistotou, a tudíž nehrozí riziko ucpání dávkovače. Zároveň neobsahuje žádné příměsi těžkých kovů.

dítě v bazénu

  • Nežádoucí příměs zmíněných těžkých kovů by způsobila nepříjemné zabarvení bazénové vody do hněda.
  • Zároveň by se tyto látky usazovaly na stěnách bazénu a při údržbě by zbytečně přidělávaly práci.

Při vhodných skladovacích podmínkách nevykazuje tento produkt charakteristický chlorový zápach.

  • Balení jsou opatřena předepsanými uzávěry s odplynem.
  • Díky tomuto opatření nedojde během transportu a skladování k natlakování obalu.

Tekutý a koncentrovaný chlornan sodný je vhodný pro trvalou údržbu vody v bazénech, které jsou vybavené dávkovacím zařízením. Koncentrace chloru by měla být v rozmezí od 0,3 do 0,6 mg/l. Hranicí je 1 mg/l chloru. Jestliže koncentrace tuto hodnotu přesáhne, už se nedoporučuje bazén používat.