Categories
Výrobky

Prevencí ke krásným zubům

V dnešní době se čím dál více zdůrazňuje význam zdravého životního stylu a prevence problémů a onemocnění. Zdraví je velmi cenný poklad, který je třeba chránit již od počátku, protože ztracené zdraví se těžko získává zpět. A tak se rozšiřuje mezi všechny generace povědomí o vhodné stravě, pohybovém režimu, minerálních i vitamínových doplňcích a návštěvách lékařů různých odborností. A stejně tak, jako je důležité navštěvovat svého praktického lékaře, pro ženy gynekologa, podrobovat se kontrole znamének, je též zásadní i preventivní péře o zuby.

Důležitost prevence

Pravidelná alespoň jednoroční návštěva zubaře je téměř samozřejmostí, velká část lidí si ale stále ještě neuvědomuje, že kromě zubaře by v péči o tuto nepostradatelnou část našeho těla neměla chybět ani návštěva dentální hygieny. Zubař je lékař, provádí preventivní prohlídky a léčí již vzniklé zdravotní problémy, ale již z podstaty jeho práce je jasné, že nemůže mít čas ani potřebné prostředky pro odborné čištění zubů a mezizubních prostorů, odstranění zubního kamene, péči o dásně a konzultaci domácí péče, čištění a vhodných pomůcek. Na tuto práci zubaři, kterých je v celé republice nedostatek, nemohou mít čas.

Správné čištění zubů

Naopak dentální hygiena (například dentální hygiena Praha 10) je specializovaná na tuto oblast, pracovníci mají na návštěvníky dostatek času, zkonzultují s nimi jejich dosavadní péči o zuby a jejich stav, vysvětlí, jaké čistící pomůcky a jak používat a zuby a jejich okolí odborně vyčistí. Takováto pravidelná péče pomáhá předcházet budoucím problémům a šetří tak náš čas, peníze, a hlavně nám uchová pěkné a zdravé zuby pro dlouhá léta. Počet klinik specializujících se na dentální hygienu postupně roste a často sídlí v jedné budově i se zubními lékaři, pokud se Vám tak podaří spojit dvě služby do jedné návštěvy, máte vyhráno a do dalšího roku opět klid.