Categories
Auto moto

Kdo maže, ten jede…Levné oleje prokáží adekvátní službu

Olej je kapalinou tvořenou molekulami, které obsahují hydrofobní uhlovodíkové řetězce. Z tohoto důvodu je olej nerozpustný ve vodě. Má rovněž menší hustotu než voda. Dnes jsou dostupné velmi kvalitní a zároveň levné oleje. Postačí si vybrat z pestré nabídky zahrnující levné oleje a vyřídit vše z pohodlí domova.
motorový olej.jpg

Minerální nebo syntetický?

Minerální maziva jsou vyráběna z ropných produktů, oproti tomu syntetické oleje jsou získávány uměle a odlišnou cestou. Obecně jsou syntetické oleje považovány za hodnotnější, disponující lepšími mazacími vlastnostmi a delší živnotností. Nicméně nutno zmínit, že v dnešní době se již natolik od sebe neliší a prakticky jsou jejich vlastnosti vyrovnány. Systém ohledně získávání a výroby oleje má takřka zanedbatelný efekt na vlastnosti a kvalitu.
část motoru bmw.jpg

Motorový olej

Jedná se o souhrnné označení pro celou skupinu minerálních olejů, jenž jsou používány jako maziva ve spalovacích motorech vozidel. Zásadní složkou nejen motorových olejů jsou aditiva, jenž zlepšují vlastnosti olejových základů. Tím jsou tak efektivně splněny veškeré nároky moderních vozidel.

Pravidelná výměna motorového oleje je velmi důležitá pro bezchybný chod a dlouhou životnost automobilu či motocyklu. Důležité je mít na paměti, že použitím nesprávného oleje lze motor velmi vážně poškodit. Je zásadní se řídit doporučením výrobce. Tento druh současně plní efekt chladiva, funkci těsnicí, čisticí a je ochranou před korozí. Dle způsobu výroby se dělí na ropný a syntetický.
řetězový olej.jpg

Převodové oleje

Z názvu již vyplývá, pro jaký účel je zapotřebí tento druh oleje. Jelikož v převodovce jsou jiné poměry než je tak v případě motoru. Je tu eliminace vysokých teplot a olej není znečištěn spalinami. Nicméně tento typ oleje je vystaven vysokému tlaku, z tohoto důvodu je relativně hustý. V porovnání s motorovým olejem, vydrží převodový však podstatně déle.