Ten, kdo nemá se soukromým podnikáním mnoho společného, si to nejednou představuje náramně jednoduše. Má prostě za to, že soukromník třeba nakoupí zboží, materiál, suroviny a další nezbytnosti, svými silami a schopnostmi nebo s využitím techniky a zaměstnanců tomu přidá určitou hodnotu, stanoví si cenu, za které se mu to vyplatí prodat, zpeněží to a má vystaráno.

Jenže ono to ani zdaleka tak jednoduché není. Třeba už jenom proto, že si nelze stanovovat cenu své vlastní odvedené práce libovolně, že je tu třeba brát v potaz i to, co jsou odběratelé ochotni zaplatit, aby takové výrobky, v nichž jsou utopené peníze, nezůstaly ležet jakožto nikoho nezajímající na skladě.

mince ve tmě

A potíží tu může být daleko více. Mohou tu být odběratelé, kteří svévolně nezaplatí tolik, kolik měli, mohou tu být problémy s dodavateli, kteří nedodají to, co mají, tak, jak mají učinit, a tím zkomplikují podnikatelovu práci, potíže mohou být i s bankami, i s tatíčkem státem, i se zaměstnanci, i s lecčím jiným.

A když se přestane dařit, nemá ten, kdo podniká, třeba ani co do úst. Ovšem přesto by měl normálně žít a také investovat. A když na to nestačí peníze vlastní, může pomoci podnikateli či OSVČ hypotéka od nebankovní společnosti.

peníze Indie

Proč právě ta? Je to vlastně docela prosté. Zatímco se proces schvalování bankovních půjček nejednou vleče a jeho výsledek je nejistý, zatímco se u bankovních půjček požadují nejednou záruky, jež člověk v tísni nedokáže splnit, u nebankovní hypotéky se uspěje rychle a snadno. Samozřejmě za předpokladu, že bude mít žadatel z čeho splácet, a že se je tento schopen zaručit za tuto půjčku zástavou nemovitosti.

Když se tak v podnikání něco zvrtne, může si tu člověk rychle a výhodně půjčit, aniž by se bál třeba negativního vlivu záznamů ve svých registrech dlužníků, exekucí a podobně. Protože tady je zmíněná zástava nade vše a uspěje tu tak kdekdo.