Categories
Vzdělání

První historicky doložená matematička

První matematička byla Hypatia z Alexandrie. Narodila se zřejmě někdy mezi lety 350 – 370 n. l. jako dcera Theona Alexandrijského, který byl sám uznávaným matematikem a astronomem, také pracoval jako poslední správce Alexandrijské knihovny, než byla vypálena křesťany. Právě od otce, se kterým trávila mnoho času v knihovně, získala mnoho znalostí z matematiky a astronomie.
zřícenina paláce
Otci také pomáhala sepisovat jeho díla. Její otec v ní pravděpodobně viděl svoji pokračovatelku, která po něm vše převezme. Dle dostupných pramenů byla nejen velmi inteligentní, ale také krásná. Měla mnoho nápadníků, ale všechny velmi rázně odmítala, zakládala si na své inteligenci a nechtěla být pouhou hospodyní svého muže. Chtěla být pro muže ve společnosti rovnocenným partnerem, především při filozofických debatách. Také žila velmi ctnostným životem a odmítala i intimní návštěvy mužů a pravděpodobně byla až do své smrti pannou. Proto se ani jako žena příliš nechovala. Po nebezpečném městě chodila bez mužského doprovodu, řídila povoz a dokonce se oblékala do mužských šatů, což bylo v té době značně provokativní. Své filozofické přednášky pořádala ve vlastním domě, kam za ní chodili studenti z bohatých rodin. Obdivovala dílo Platóna a Aristotela. Údajně sestavila mnoho astronomických tabulek s polohami planet a sestrojila i několik astronomických modelů. Ovšem z jejího díla se bohužel nedochovalo vůbec nic.
parthenon památky
Kvůli svému ateismu se často dostávala do konfliktů s křesťany. Neuvědomovala si, že si tím sama utahuje pomyslnou smyčku kolem vlastního krku. Když jednoho dne v roce 415 projížděla městem, vrhnul se na ni zfanatizovaný křesťanský dav. Údajně ji odtáhli do kostela, kde ostrými předměty rozdrásali její tělo a ostatky vyvezli za město a spálili. Poté bylo její dílo zakázáno a ničeno.