Categories
Sport

Běžecká mánie? Pozor na možné důsledky.

Fyzioterapeutický pohled na věc

V zásadě jakýkoli sport, pro nějž se ve kterékoli fázi svého života rozhodnete, má své určité negativní dopady na Vaše tělo. Může se jednat o přetěžování určitých svalových skupin, opotřebovávání pohybového aparátu nebo fixaci nevhodných motorických stereotypů.
Vždy, než se tedy naplno pustíte do jakékoli sportovně – pohybové disciplíny, je vhodné (a velice doporučované!) konzultovat tuto volbu s odborníkem z oblasti fyzioterapeutické. Tento Vám po zevrubné prohlídce dokáže říci, zda je pro Vaši tělesnou schránku podobné snažení vhodnou či nevhodnou pohybovou variantou. Budete tak moci předcházet případným závažným negativním dopadům sportu, který byl sice volen s dobrým přesvědčením, ovšem s minimem potřebných informací.
závodníci maratónu

Ortopedický pohled na věc

Běžci si v mnoha případech neuvědomují, že jogging, maraton či třeba sprint s překážkami skutečně nejsou vhodnými aktivitami, kterými by měli pravidelně zatěžovat svůj organismus, a to zejména v případech, kdy:
·         Nemají vhodnou obuv vyráběnou odborníky za účelem snah o ochranu dolních končetin
a potažmo celého těla (není vhodné věnovat se dlouhým běžeckým tratím v keckách, které máte již deset let a do dnešního dne jste v nich vyšli pouze do lesa);
·         Většinu jejich běžecké trati tvoří nevhodné podloží (běhat desítky a ž stovky kilometrů měsíčně na tvrdých asfaltových chodnících skutečně nesvědčí pohybovému aparátu, ať již máte na nohou obuto cokoli);
masáž fyzioterapie
·         Jejich tělesné predispozice jednoduše nejsou vhodné pro zátěž, kterou s sebou běhání přináší (existuje celá skupina lidí, které ortopedi nedoporučují věnovat se běhu jednoduše proto, že jejich kolenní klouby či kotníky vykazují jisté abnormality ve smyslu oslabení pohybového aparátu, který při zatěžování běháním může utrpět zranění a dlouhodobé – někdy
i nenapravitelné – poškození).